Työoikeus

Työoikeus

Työsuhteen elinkaari alusta loppuun

Työoikeus on erikoisalaamme ja toimistomme asianajajat ovat kokeneita työsuhdelakimiehiä. Avustamme työnantajia ja työntekijöitä koko työsuhteen elinkaaren ajan muun muassa seuraavissa asioissa:

 • Työ-, johtaja- ja toimitusjohtajasopimusten laatiminen ja kommentointi
 • Päivittäiset työsuhteen ehtoihin liittyvät kysymykset
 • Kilpailukielto- ja salassapitosopimukset
 • Palkitseminen ja bonukset
 • Työelämän tietosuoja
 • Työturvallisuus
 • Tasa-arvo ja työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu
 • Ulkopuolisen työvoiman käyttäminen
 • Yritysjärjestelyihin, uudelleenorganisointeihin, ulkoistamiseen ja liiketoimintasiirtoihin liittyvät henkilöstöasiat
 • Työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • Yhteistoimintamenettelyt
 • Työsuhteen päättäminen tuotannollisella ja taloudellisella perusteella tai henkilöperusteella
 • Työsuhteen päättämissopimusten laatiminen ja kommentointi
 • Työsuhdeasioita koskevat koulutukset

Työsuhderiidat

Meillä on kattava kokemus työsuhderiitojen hoitamisesta. Avustamme asiakkaitamme sekä sovintoneuvotteluissa että oikeudenkäynneissä.

Toimistomme edustaa työnantajia ja työntekijöitä muun muassa työsuhteen päättämistä koskevissa riidoissa. Lisäksi edustamme asiakkaitamme työsopimusrikkomuksista syntyvissä riidoissa, kuten kilpailukieltorikkomuksia koskevissa oikeudenkäynneissä. Hoidamme myös palkkaa ja palkitsemista koskevia erimielisyyasioita, joissa voi olla kysymys esimerkiksi saamatta jääneen palkan velkomisesta. Lisäksi meillä on monipuolinen kokemus syrjintää koskevista tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain mukaisista riidoista.

Työrikosasiat

Toimistomme asianajajat hoitavat jatkuvasti työoikeudellisia rikosasioita. Avustamme asiakkaitamme sekä esitutkinnassa että oikeudenkäynneissä.

Avustamme asiakkaitamme muun muassa työturvallisuusrikoksia, kuten työtapaturmia tai työpaikkakiusaamista koskevissa toimeksiannoissa. Lisäksi edustamme päämiehiämme työsyrjintää koskevissa rikosasioissa. Konsultoimme myös kysymyksissä, jotka koskevat työnantajayhteisölle määrättävää yhteisösakkoa tai rikosvastuun kohdentamista työnantajaorganisaatiossa.

OTA YHTEYTTÄ!