Toimeksiantojamme

Toimistomme avustaa asiakkaita kaikenlaisissa erityisalojemme toimeksiannoissa. Tässä esimerkkejä viime aikoina hoitamistamme toimeksiannoista:

 

Avustamme sekä työnantajia että työntekijöitä työsuhteen päättämistä koskevissa neuvotteluissa. Viime aikoina olemme avustaneet muun muassa suomalaisten pörssiyhtiöiden johtoon kuuluvia päämiehiämme exit-sopimuksia koskevissa neuvotteluissa. Olemme myös laatineet päättämissopimuksia työnantajaosakeyhtiöille.

 

Olemme avustaneet lukuisia suomalaisia työnantajaosakeyhtiöitä työsuhteen päättämistä koskevissa oikeudenkäynneissä eri puolilla Suomea. Asiakkainamme on ollut muun muassa kuljetus-, rakennus- ja mobiilialan osakeyhtiöitä. Lisäksi olemme edustaneet työntekijöitä esimerkiksi johtajasopimuksen päättämisestä ja palkitsemisesta aiheutuneissa riidoissa.

 

Olemme avustaneet pohjoismaalaisia osakeyhtiöitä eläkeriidassa sekä johtajasopimusten laatimisessa ja neuvotteluissa.

 

Olemme konsultoineet ja edustaneet työnantajia yhteistoimintaneuvotteluissa ja niiden jälkeen toteutettavissa henkilöstövähennyksissä.

 

Olemme avustaneet sekä työnantajia että työntekijöitä työturvallisuusrikosta ja työsyrjintää koskevissa rikosoikeudenkäyneissä.

 

Olemme avustaneet esimiestasoisia työntekijöitä tuottamusvastuuseen perustuvissa rikosprosesseissa ja vahingonkorvausta koskevissa oikeudenkäynneissä.