Rikosasianajaja Helsinki

rikosasianajaja Helsinki

Toimistomme asianajajat ovat kokeneita rikosasianajajia. Asianajajamme hoitavat jatkuvasti rikosoikeudellisia toimeksiantoja eli avustavat vastaajia ja asianomistajia esitutkinnan aikana ja oikeudenkäynneissä. Toimistomme asianajajat avustavat asiakkaitamme kaikenlaisissa rikosasioissa, kuten työrikosasioissa, talous- ja omaisuusrikosasioissa, henkeen ja terveyteen kohdistuvissa rikosasioissa sekä rikosperusteista vahingonkorvausta koskevissa toimeksiannoissa. Neuvomme myös oikeushenkilön rangaistusvastuuseen ja rikosvastuun kohdentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Toimimme rikosasianajajina Helsingissä.

Rikosasianajajan tehtävät esitutkinnassa

Poliisi suorittaa esitutkinnan aikana rikoksesta epäillyn, rikoksen uhrin eli asianomistajan sekä esitutkinnan kohteena olevasta rikosasiasta tietävien todistajien kuulusteluja. Lisäksi esitutkinnan aikana kerätään muuta todistusaineistoa tutkinnan tueksi. Esitutkinnassa selvitetään myös rikoksesta mahdollisesti aiheutuneen vahingon määrää ja laatua. Asianajaja avustaa esitutkinnan aikana kuulusteluissa ja auttaa asianosaista ymmärtämään asemansa sekä oikeutensa ja velvollisuutensa. Lisäksi asianajaja avustaa tarpeellisen todistusaineiston esittämisessä jo esitutkinnan aikana.

Rikosasianajajan tehtävät oikeudenkäynnissä

Syyttäjä päättää esitutkinnan perusteella siitä, nostetaanko asiassa syyte rikoksesta epäiltyä vastaan. Jos syyttäjä päättää nostaa syytteen, rikosasia käsitellään tuomioistuimessa, jossa lainoppineet tuomarit ratkaisevat syyllisyyskysymyksen ja mahdollisen vahingonkorvausvelvollisuuden oikeudenkäynnissä esitetyn todistelun eli henkilötodistajien kertomusten ja kirjallisen todistusaineiston perusteella.

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti edellyttää, että rikosasian asianomistaja ja vastaaja saavat käyttää avustajaa esittäessään asiassa vaatimuksia ja vastatessaan syytteeseen. Rikosasianajajan tehtävänä oikeudenkäynnissä on selvittää vastaajan kanta häntä vastaan esitettyyn syytteeseen ja vahingonkorvausvaatimuksiin. Jos syyte kiistetään, asianajajan tehtävänä on tuoda esiin kaikki tarpeelliset seikat, jotka puhuvat syytettä ja vahingonkorvausvaatimuksia vastaan. Rikosasian asianomistajan avustajan tehtävänä on esittää asianomistajan rangaistus- ja vahingonkorvausvaatimukset vastaajaa kohtaan sekä huolehtia syytteen ja vahingonkorvausvaatimuksen puolesta puhuvien seikkojen esiin tuomisesta oikeudenkäynnissä.

Tuomioon tyytymättömän asianosaisen on harkittava, haluaako hän valittaa tuomiosta. Asianajaja avustaa kirjallisen valituksen laatimisessa sekä suullisessa pääkäsittelyssä hovioikeudessa.

Yhteydenotot

Rikosasian hoitaminen esitutkinnan alusta lainvomaiseen tuomioon saakka on helpompaa, kun apuna on rikosprosessin tunteva rikosasianajaja.

OTA YHTEYTTÄ!